Introduceren

From Spielmaterial
Jump to navigation Jump to search
1000px-E08 comic.jpg

U heeft een spel ontwikkeld en wilt dit aan ons presenteren voor de uitgever Mücke Spiele

In principe realiseren wij bij Mücke Spiele spellen die zijn ontwikkeld in het kader van auteurswedstrijden. De basis van deze wedstrijden is een vooraf bepaalde reeks spelmaterialen, die binnen het spel moeten worden gebruikt.

Meer details over de uitgevoerde en lopende wedstrijden vindt u op de desbetreffende website.


Bij Mücke Spiele publiceren we echter ook speciale spelideeën zoals onze schaakvariant Schachen - een schaakspel zonder schaakbord. U kunt ons ook ongebruikelijke spelsuggesties sturen naar het mailadres. Handig voor ons zijn:

  • korte spelbeschrijving
  • regels van het spel
  • foto's
  • voorbeeldige afloop van een speelronde

Presentatie aan andere uitgevers

Om uw spelideeën aan andere uitgevers voor te leggen zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Begeleidende brief: Als je naar een uitgever schrijft, moet je er rekening mee houden dat de redacteuren veel spelvoorstellen ontvangen en deze in korte tijd moeten doornemen. Maak het gemakkelijk voor hen om zich te oriënteren over uw aanbod. Naast de basisgegevens (aantal spelers, leeftijd, duur) is een pitch van belang, d.w.z. een korte, kernachtige informatietekst waarin het idee fundamenteel wordt gekarakteriseerd en die de redacteur ertoe aanzet het spel nader te bekijken. Daarnaast dan foto's van het spel en een begrijpelijke, duidelijk gestructureerde spelregel.
  • persoonlijke kennismaking: doeltreffender, maar vaak moeilijk te bereiken, zijn persoonlijke gesprekken met de redacteuren. Hetzij op het hoofdkwartier van hun bedrijf, hetzij op handelsbeurzen en spelevenementen. Voor het laatste, maak een afspraak op voorhand. Ideaal hiervoor zijn de auteursvergaderingen in Göttingen en Haar/München, waaraan veel redacteuren deelnemen.

Note: Hoe delen spelauteurs in de opbrengst van een spel?

Speluitgevers sluiten een licentieovereenkomst met de auteur voor het op de markt brengen van een spel. Een dergelijk contract regelt voornamelijk de overdracht van de gebruiksrechten voor de marketing, b.v. in welke landen de uitgever het spel wil distribueren, maar ook de financiële aspecten. Spelontwerpers ontvangen gewoonlijk tussen 3% en 6% royalty's van de netto-kleinhandelsprijs van de uitgever. Een voorbeeld: 20 € detailhandelsprijs = 10 € netto detailhandelsprijs, waarvan 6% = 0,60 €. Het werkelijke bedrag van de royalty's hangt af van verschillende factoren die individueel moeten worden vastgesteld en onderhandeld. U kunt ook meer details vinden in de Gids voor Speluitvinders.