Game Ontwerper Toekomst

From Spielmaterial
Jump to navigation Jump to search

Harald Mücke was van 2011-2013 voorzitter van de Spiele-Autoren-Zunft e.V. (SAZ), die in 1991 in Duitsland is opgericht en die de bijzondere belangen van auteurs van spellen in het openbaar behartigt. De SAZ is ook het forum voor gezamenlijke activiteiten. Momenteel telt de SAZ ongeveer 450 leden uit meer dan 20 landen.

Asha.jpg

Het Spel Atlassen Gilde heeft de volgende doelen:

  • De SAZ vertegenwoordigt de rechten en belangen van spelontwerpers. Het promoot aspirant-gameontwerpers en werkt aan de versterking van de culturele waarde van games in de samenleving.
  • De SAZ pleit voor eerlijke voorwaarden bij de exploitatie van auteursrechten op spellen. Zij adviseert de leden in contractuele aangelegenheden en treedt zo nodig ook op als arbiter ten aanzien van uitgevers in binnen- en buitenland.
  • De SAZ pleit voor een versterking van de auteursrechtelijke bescherming van games, die - althans in de jurisprudentie - nog steeds een stiefkindje zijn van het auteursrecht. Samen met andere culturele organisaties verzet de SAZ zich ook tegen alle pogingen om de beginselen van de auteurswetgeving af te zwakken.
  • De SAZ maakt de creatieve geesten achter de spellen bekend. Dat elk spel een auteur heeft, wordt door het publiek nog steeds niet op een wenselijke manier ervaren. De SAZ is voorstander van een duidelijke vermelding van de auteurs op de verpakking en juicht verdere presentatievormen toe, zoals auteursportretten op de doos, in de spelinstructies en/of op de websites van de uitgevers.
  • De SAZ pleit voor het versterken van het culturele goed van spelen. Dit betekent bijvoorbeeld een gelijke behandeling van games in de culturele sfeer, een grotere erkenning van het belang van games voor de ontwikkeling van sociale en culturele competenties, een gelijke behandeling met boeken, film, theater en andere culturele goederen wat de omzetbelasting betreft.
  • De SAZ bevordert een levendige uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen haar leden - zowel nationaal als internationaal. Een levendige uitwisseling van ervaringen vindt plaats tijdens regionale bijeenkomsten en in het Forum. Daarnaast worden workshops en soortgelijke evenementen georganiseerd en gepromoot.
  • De SAZ moedigt beginnende spelontwerpers aan. Ook al zijn de auteurs van spelletjes af en toe concurrenten, de creatieve nieuwe generatie staat dicht bij het hart van de SAZ.


Wand.jpg